e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

MAKALE | Sayfa: 1-21

CBS TABANLI RUSLE YÖNTEMİYLE IŞIKLI GÖLÜ HAVZASININ EROZYON RİSK ANALİZİ
GIS- BASED RUSLE METHOD OF THE EROSION RISK ANALYSIS IN IŞIKLI LAKE BASIN

MEHMET ALİ ÖZDEMİR, SEVGİ TATAR

Makale Özeti Tam Metin 384

MAKALE | Sayfa: 22-39

GPS-PPP VE GPS/GLONASS-PPP YÖNTEMLERİNİN KONUM BELİRLEME PERFORMANSLARININ ÖLÇÜ SÜRESİNE BAĞLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATING POSITIONING PERFORMANCE OF STATIC GPS-PPP AND GPS/GLONASS-PPP METHODS BASED ON OBSERVATION DURATIONS

CEMAL ÖZER YİĞİT, MAHMUT KIZILARSLAN, EMRAH ÇALIŞKAN

Makale Özeti Tam Metin 409

MAKALE | Sayfa: 40-50

ARAZİ YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA KAMULAŞTIRMA DÜZENLEMESİ
EXPROPRIATION REGULATION IN LAND MANAGEMENT IMPLEMENTATIONS

TAHSİN BOZTOPRAK, OSMAN DEMİR, YAKUP EMRE ÇORUHLU

Makale Özeti Tam Metin 322

MAKALE | Sayfa: 51-64

KENTSEL DİRENÇLİLİĞİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ANALİZİ: DEPREM VE İZMİT KENTİ
ANALYSIS OF URBAN RESILIENCE THROUGH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS: EARTHQUAKE AND IZMİT CITY

DENİZ GERÇEK, İsmail Talih Güven

Makale Özeti Tam Metin 368

MAKALE | Sayfa: 65-74

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK ANALİZ EDİLMESİ
ANALYSIS SEA LEVEL CHANGE DUE TO CLIMATE CHANGE USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS

ABDURRAHMAN GEYMEN, ABDÜLKERİM YUSUF DİRİCAN

Makale Özeti Tam Metin 325

MAKALE | Sayfa: 75-86

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI UYGULAMALARINDA MEVZUATTAN KAYNAKLI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
PROBLEMS AND PROPOSED SOLUTIONS DERIVED FROM UNCERTAINTIES IN THE LAND CONSOLIDATION LAW

TAHSİN BOZTOPRAK, OSMAN DEMİR, YAKUP EMRE ÇORUHLU

Makale Özeti Tam Metin 250