e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

DAVETLİ MAKALE | Sayfa: 1-9

ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNDE Wİ-Fİ ERİŞİM NOKTALARI KULLANILARAK KONUM BELİRLEME ÇALIŞMASI
THE STUDY OF POSİTİONİNG USİNG Wİ-Fİ ACCESS POİNTS İN UNİVERSİTY CAMPUSES

MUSTAFA COŞAR

Makale Özeti Tam Metin 153

DAVETLİ MAKALE | Sayfa: 10-21

DEPREM KAYNAKLI TOPLAM ELEKTRON İÇERİĞİ DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI: EGE DENİZİ DEPREMİ (24.05.2014 MW:6.5)
INVESTGATION OF TOTAL ELECTRON CONTENT VARIATIONS DUE TO EARTHQUAKES: AEGEAN SEA EARTHQUAKE (24.05.2014 MW:6.5)

MUSTAFA ULUKAVAK, MUALLA YALÇINKAYA

Makale Özeti Tam Metin 155

DAVETLİ MAKALE | Sayfa: 22-31

AÇIK MADEN İŞLETMECİLİĞİ UYGULAMALARINDA ELİPSOİDAL YÜKSEKLİK FARKLARINDAN ORTOMETRİK YÜKSEKLİK BELİRLEME ÜZERİNE DENEYSEL ARAŞTIRMA
EXPERİMENTAL RESEARCH ON DETERMİNİNG ORTHOMETRİC HEİGHT FROM ELLİPSOİDAL HEİGHT DİFFERENCES ON OPEN PİT MİNİNG APPLİCATİONS

HAKAN AKÇIN, ALİ İHSAN ŞEKERTEKİN

Makale Özeti Tam Metin 151

MAKALE | Sayfa: 32-39

RADYOSONDA VE GPS VERİLERİ İLE ELDE EDİLEN YOĞUŞABİLİR SU BUHARI DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF PRECIPITABLE WATER VAPOR VALUES RETRIEVED FROM RADIOSONDE AND DERIVED FROM GNSS

GÖKHAN GÜRBÜZ, ÇETİN MEKİK, İLKE DENİZ, SZABOLCS ROZSA

Makale Özeti Tam Metin 169

DAVETLİ MAKALE | Sayfa: 40-50

BARAJ EMNİYETİ VE DEFORMASYON İZLEME ÇALIŞMALARI ATATÜRK BARAJI ÖRNEĞİ
DAM SAFETY AND DEFORMATİON MONİTORİNG STUDİES İN ATATURK DAM

YUNUS KALKAN

Makale Özeti Tam Metin 169