e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

MAKALE | Sayfa: 1-12

EKOLOJİK AÇIDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR TAŞINMAZ GELİŞTİRME VE YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ
ECOLOGICALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REAL ESTATE AND CERTİFİCATE SYSTEMS OF GREEN BUILDING

SEVİM BİLGE ERDEDE, SEBAHATTİN BEKTAŞ

Makale Özeti Tam Metin 173

MAKALE | Sayfa: 13-24

KAMU HİZMETİ İÇİN GEREKLİ OLAN TAŞINMAZLARIN EDİNİMİ: HİTİT ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ÇALIŞMALARI ÖRNEĞİ
PROVIDING PUBLIC PROPERTIES NEEDED FOR PUBLIC SERVICE: A CASE STUDY FOR HİTİT UNIVERSITY CAMPUS STUDIES

REHA METİN ALKAN

Makale Özeti Tam Metin 138

MAKALE | Sayfa: 25-36

YERSEL LAZER TARAMA TEKNİĞİ KULLANARAK KIZKALESİNİN NOKTA BULUTUNUN ELDE EDİLMESİ VE LAZER TARAMA NOKTALARININ HASSASİYET ARAŞTIRMASI
THE OBTAINING OF POINT CLOUD OF KIZKALESİ BY USING TERRESTRIAL LASER SCANNING TECHNIQUE AND THE SENSITIVTY STUDY OF LASER SCANING POINTS

ALİ ULVİ

Makale Özeti Tam Metin 154

KAPSAMLI DERLEME | Sayfa: 37-54

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TASARLAMAK: GEOTASARIM KAVRAMI
DESIGNING WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS: GEODESIGN CONCEPT

SAYE NİHAN ÇABUK

Makale Özeti Tam Metin 153