e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

MAKALE | Sayfa: 1-15

KONYA KAPALI HAVZASINDA YERALTI SU SEVİYELERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) İLE HARİTALANMASI
MAPPİNG GROUND WATER LEVEL WİTH GEOGRAPHİC INFORMATİON SYSTEM (GIS) İN KONYA CLOSED BASİN

FUAT BAŞÇİFTÇİ, S.SAVAŞ DURDURAN, CEVAT İNAL

Makale Özeti Tam Metin 290

MAKALE | Sayfa: 16-28

MAĞARA ÖLÇÜMLERİNDE YERSEL LAZER TARAYICILARIN KULLANILMASI (TOZMAN MAĞARASI ÖRNEĞİ)
USİNG OF TERRESTRİAL LASER SCANNERS AT CAVE SURVEYİNG (A CASE STUDY AT TOZMAN CAVE)

UĞUR AVDAN, EMRAH PEKKAN, RESUL ÇÖMERT

Makale Özeti Tam Metin 168

MAKALE | Sayfa: 29-49

GERÇEK ANLAMDA OLMAYAN PROJEKSİYONLAR
PSEUDO PROJECTIONS

MURAT CEM URAZ, İBRAHİM YILMAZ

Makale Özeti Tam Metin 137

MAKALE | Sayfa: 50-60

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK SONDAJ DERİNLİĞİNİN SIVILAŞMA ANALİZİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ (ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ)
DETERMİNATİON OF THE EFFECT OF BOREHOLE DEPTH TO THE LİQUEFACTİON ANALYSİS BY USİNG GEOGRAPHİCAL INFORMATİON SYSTEMS (ESKİŞEHİR CASE)

EREN BAYRAKÇI, EMRAH PEKKAN, UĞUR AVDAN, YÜCEL GÜNEY

Makale Özeti Tam Metin 151