e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

MAKALE | Sayfa: 1-6

GNSS İLE KONUM BELİRLEMEDE DENEY TASARIMI YAKLAŞIMI
THE EXPERIMENTAL DESIGN APPROACH IN GNSS POSITIONING

YASEMİN ŞİŞMAN, AZİZ ŞİŞMAN

Makale Özeti Tam Metin 176

MAKALE | Sayfa: 17-28

Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS Ve Ps-InSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi; İlk Sonuçlar
The Eastern Part Of Gediz Graben Determınatıon Methods Of Tectonic Movements GPS And Ps-InSAR; The First Results

FATİH POYRAZ, ORHAN TATAR, KEMAL ÖZGÜR HASTAOĞLU, İBRAHİM TİRYAKİOĞLU, ÖNDER GÜRSOY, FİKRET KOÇBULUT, TARIK TURK, MEHMET DEMİREL, HÜSEYİN DUMAN, AHMET FARUK CİĞER, DİDEM GÜL

Makale Özeti Tam Metin 149

MAKALE | Sayfa: 29-36

İYİDERE-OF BÖLGESİ BATİMETRİSİNİN HAZIRLANMASI
PRODUCING OF A BATHYMETRIC MAP IN IYIDERE-OF REGION

SERVET KARASU, EMRE OTAY, HARUN KARAMAN, ERGUN UZLU, MURAT CAN, ŞABAN E. KARTAL, YUSUF CEYLAN

Makale Özeti Tam Metin 133

MAKALE | Sayfa: 37-46

DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM OLARAK YÖNEYLEM ARAŞTIRMASININ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KULLANIMI
THE USAGE OF OPERATİONAL RESEARCH FOR ENGİNEERİNG APPLİCATİONS AS AN INTERDİSCİPLİNARY APPROACH

ÖMÜR DEMİRER, REHA METİN ALKAN

Makale Özeti Tam Metin 159

MAKALE | Sayfa: 47-63

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ: GANOS DAĞI ÖRNEĞİ (TEKİRDAĞ)
LANDSLİDE SUSCEPTİBİLİTY ANALYSİS BY GEOGRAPHİCAL INFORMATİON SYSTEMS: THE CASE OF GANOS MOUNT (TEKİRDAĞ)

EMRE ÖZŞAHİN

Makale Özeti Tam Metin 221

MAKALE | Sayfa: 7-16

SULTANDAĞI FAYI BATI KISMI FAY AKTİVİTELERİNİN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARLA BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE FAULT ACTIVITIES IN WESTERN PART OF SULTANDAGI FAULT BY MULTIDISCIPLINARY STUDIES

İBRAHİM TİRYAKİOĞLU, TAMER BAYBURA, ÇAĞLAR ÖZKAYMAK, HASAN SÖZBİLİR, AYLA SANDIKCIOĞLU, SAFFET ERDOĞAN, İBRAHİM YILMAZ, MURAT UYSAL, MUSTAFA YILMAZ, AHMET YILDIZ, MEHMET ALİ DERELİ, MUSTAFA YALÇIN, İBRAHİM DUMLUPINAR, HÜSEYİN ALİ YALIM, OĞUZ ERTUĞRUL

Makale Özeti Tam Metin 157