e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 3

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

MAKALE | Sayfa: 1-16

ARSA VASIFLI TAŞINMAZLARIN DEĞERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN VE BU FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRALARININ BELİRLENMESİ
DETERMİNATİON OF FACTORS AFFECTİNG THE REAL ESTATE VALUE OF LAND PROPERTY AND THE RANK OF IMPORTANCE OF THESE FACTORS

PINAR ÇAKIR, FAİK AHMET SESLİ

Makale Özeti Tam Metin 141

MAKALE | Sayfa: 17-23

TARİHİ YAPILAR İÇİN JEODEZİK TABANLI YAPI BİLGİ MODELİ TASARIMI VE UYGULAMASI
DESİGN AND APPLİCATİON OF GEODETİC BASED BUİLDİNG INFORMATİON MODEL FOR HİSTORİCAL STRUCTURES

ESRA TEKDAL, RAHMİ NURHAN ÇELİK

Makale Özeti Tam Metin 124

MAKALE | Sayfa: 24-32

KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİNİN UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA İZLENMESİ: SAKARYA- KARASU
MONİTORİNG OF COASTLİNE CHANGE WİTH SATELİTE IMAGES: SAKARYA- KARASU

MURAT AYDIN, MURAT UYSAL

Makale Özeti Tam Metin 162

MAKALE | Sayfa: 33-43

CBS YARDIMIYLA ZAMANTI ÇAYI HAVZASI EKOTURİZM ÇEKİCİLİKLERİNİN SUNULMASI
PRESENTATİON OF ECOTOURİSM APPEALS OF ZAMANTI STREAM BASİN THROUGH CBS

HAKKI YAZICI, S HİLMİ ŞAHİN

Makale Özeti Tam Metin 146