e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

MAKALE | Sayfa: 1-12

CSRS-PPP, MAGİCGNSS VE APPS WEB TABANLI YAZILIMLARIN STATİK PPP MODÜLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARİSON OF THE CSRS-PPP, MAGİCGNSS AND APPS WEB BASED SOFTWARE’S STATİC PPP MODULE

SALİH ALÇAY, CEMAL ÖZER YİĞİT, AYHAN CEYLAN

Makale Özeti Tam Metin 134

MAKALE | Sayfa: 13-25

BAĞIMSIZ BİLEŞENLER ANALİZİ İLE VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEN ÖZ BİLGİLERİN ÇIKARILMASI
EXTRACTİON OF THE INTRİNSİC IMAGES FROM VİDEO FRAMES BY USİNG INDEPENDENT COMPONENTS ANALYSİS (ICA)

SEDAT DOĞAN, HALİL AKINCI

Makale Özeti Tam Metin 123

MAKALE | Sayfa: 26-36

EKOLOJİK ALAN KULLANIM KARARLARINA UYGUN REKREASYON ALANLARININ AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK KÜTAHYA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ
EVALUATİON OF RECREATİON AREAS ACCORDİNG TO ECOLOGİCAL LAND USE DECİSİONS THE EXAMPLE OF THE CİTY OF KUTAHYA USİNG AHP METHOD

ÖZLEM ERDOĞAN, ALPER ÇABUK, YALÇIN MEMLÜK, HALİM PERÇİN

Makale Özeti Tam Metin 135

MAKALE | Sayfa: 37-46

KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜNDE DENEY TASARIMI YAKLAŞIMI
EXPERİMENTAL DESİGN APPROACH FOR COORDİNATE TRANSFORMATİON

YASEMİN ŞİŞMAN, AZİZ ŞİŞMAN, SEBAHATTİN BEKTAŞ

Makale Özeti Tam Metin 144

MAKALE | Sayfa: 47-60

KÜLTÜR VARLIĞI OLAN VAKIF TAŞINMAZLARDA ARAZİ YÖNETİMİ SORUNLARI
LAND MANAGEMENT PROBLEMS ON CULTURAL PROPERTY OF FOUNDATİONS

YAKUP EMRE ÇORUHLU, OSMAN DEMİR

Makale Özeti Tam Metin 126

MAKALE | Sayfa: 61-67

BULANIK MANTIK İLE HESAPLANAN GEOİD YÜKSEKLİĞİNE NOKTA YÜKSEKLİKLERİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF POİNT HEİGHTS ON GEOİD HEİGHT ESTİMATED BY FUZZY LOGİC

MEHMET YILMAZ

Makale Özeti Tam Metin 158