e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

MAKALE | Sayfa: 1-14

Yer Sarsıntı Haritalarının Üretilmesinde Sismik Ağ Yapısı: Eskişehir Örneği
Seismic Network Structure for Generate of Ground Shaking Maps: A Case Study from Eskisehir

MUAMMER TÜN, EMRAH PEKKAN, SÜLEYMAN TUNÇ

Makale Özeti Tam Metin 290

MAKALE | Sayfa: 15-20

HAVA LİDAR NOKTA BULUTUNUN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ DOĞRULUĞUNA ETKİSİ
THE EFFECT OF AİRBORNE LİDAR POİNT CLOUD TO THE ACCURACY OF DİGİTAL ELEVATİON MODEL

MUSTAFA YILMAZ, MURAT UYSAL

Makale Özeti Tam Metin 305

MAKALE | Sayfa: 21-33

KARASAL KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN ORMAN DÜZEYİNDE TAHMİN EDİLMESİ AMACIYLA GEOMATİK TEKNOLOJİLERDEN YARARLANILMASI
THE USE OF GEOMATIC TECHNOLOGIES WITH THE PURPOSE OF ESTIMATING TERRESTRIAL CARBON STORAGE CAPACITY AT A LEVEL OF FOREST

MERVE ERSOY MİRİCİ, SUHA BERBEROĞLU, AHMET ÇİLEK

Makale Özeti Tam Metin 185

MAKALE | Sayfa: 34-44

PİRİ REİS’İN ESERLERİNDE AFRİKA
AFRİCA İN PİRİ REİS’ WORKS

İBRAHİM YILMAZ, MUSTAFA YILMAZ

Makale Özeti Tam Metin 211

MAKALE | Sayfa: 45-52

Yüksek Öğretim ve Mesleki Yeterlilik Çerçevesi Kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Ulusal Meslek Hiyerarşisinin Tanımlanması Üzerine Bir Öneri
A Proposal for Defining the National Vocational Hierarchy Related to Geographical Information Systems within the Frame of Higher Education and Vocational Qualifications

ALPER ÇABUK, SAYE NİHAN ÇABUK

Makale Özeti Tam Metin 310

MAKALE | Sayfa: 53-68

UZAKTAN EĞİTİM İLE ‘UZAKTAN ALGILAMA’ VE ‘COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ’ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION OF ‘REMOTE SENSING’ AND ‘GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS’ TRAINING IN DISTANCE EDUCATION

ZEHRA DAMLA UÇA AVCI, ESRA PINAR UÇA GÜNEŞ, ALPER ÇABUK

Makale Özeti Tam Metin 381

MAKALE | Sayfa: 69-87

CBS’nin Yerel Yönetimlerde Kullanımı ve Kent Bilgi Sistemleri
GIS USE İN LOCAL AUTHORİTİES AND URBAN INFORMATİON SYSTEMS

SAYE NİHAN ÇABUK

Makale Özeti Tam Metin 327