e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

KAPSAMLI DERLEME | Sayfa: 1-11

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE DEPREM ETKİSİ
IMPACT OF THE EARTHQUAKE IN URBAN TRANSFORMATION PROJECTS

GÜL USLU, BAYRAM UZUN

Makale Özeti Tam Metin 143

MAKALE | Sayfa: 12-26

GEOTASARIM KURAMININ ALPAGUT BELDESİ’NDE DENEYİMLENMESİ
PRACTICE OF GEODESIGN THEORY IN ALPAGUT

ESRA ŞENÖZ, SAYE NİHAN ÇABUK, ALPER ÇABUK

Makale Özeti Tam Metin 172

MAKALE | Sayfa: 27-34

PPP YÖNTEMİNDE GPS VE GLONASS UYDULARININ KULLANIMININ NOKTA KONUM DOĞRULUĞUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION ON THE EFFECT OF GPS AND GLONASS CONSTELLATION USE ON THE ACCURACY OF POINT POSITIONING IN PPP METHOD

REHA METİN ALKAN, VELİ İLÇİ, İ. MURAT OZULU

Makale Özeti Tam Metin 191

DAVETLİ MAKALE | Sayfa: 35-48

UYDULARLA KONUM BELİRLEME SİSTEMLERİ(GNSS)’NİN HASSAS TARIMDA KULLANIMI VE SAĞLADIĞI KATKILAR
USE OF GNSS IN PRECISION AGRICULTURE AND ITS BENEFITS

MUZAFFER KAHVECİ

Makale Özeti Tam Metin 183

MAKALE | Sayfa: 49-55

TEK GPS ALICISI ÖLÇÜLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR KİNEMATİK ALGORİTMA VE YAPISAL TİTREŞİMLERİ BELİRLEME KABİLİYETİ
A NEW KINEMATIC ALGORITHM FOR PROCESSING DATA FROM STAND-ALONE GPS RECEIVER AND ITS ABILITY OF DETERMINING STRUCTURAL VIBRATIONS

MEHMET HALİS SAKA, CEMAL ÖZER YİĞİT

Makale Özeti Tam Metin 196