e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

MAKALE | Sayfa: 110-130

BELEDİYE HİZMET KALİTESİNİN BULANIK AHS AĞIRLIKLARI İLE NOMİNAL DEĞERLEMESİ
NOMINAL APPRAISEMENT OF THE MUNICIPALITY SERVICE QUALITY BY FAHP WEIGHTS

BÜLENT BOSTANCI

Makale Özeti Tam Metin 418

MAKALE | Sayfa: 131-140

MANYETİK FIRTINALI VE FIRTINASIZ GÜNLERDE IRI-PLAS VE IRI-2012 MODELLERİNİN TEC KESTİRİM PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF TEC PREDICTION PERFORMANCES OF THE IRI-PLAS AND IRI-2012 MODELS IN MAGNETICALLY ACTIVE AND QUIET DAYS

SALİH ALÇAY, GÜRKAN ÖZTAN

Makale Özeti Tam Metin 352

MAKALE | Sayfa: 141-150

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJELERİNDE YERSEL LAZER TARAYICI İLE MİMARİ RÖLÖVE ALIMI: AFYONKARAHİSAR KENTSEL SİT ALANI ÖRNEĞİ
ARCHITECTURAL SURVEYING WITH LASER SCANNING IN STREET REHABILITATION PROJECTS– A CASE STUDY OF AFYONKARAHİSAR URBAN CONSERVATION AREA

ABDULLAH VARLIK, FIRAT URAY, AZİM METİN

Makale Özeti Tam Metin 430

MAKALE | Sayfa: 151-164

JEOİD YÜKSEKLİKLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN ENTERPOLASYON METOTLARININ TRABZON İLİ VERİLERİNE UYGULANMASI
INTERPOLATION METHOD USED TO DETERMINE THE HEIGHT OF GEOID, APPLICATION OF THE TRABZON CITY DATA, TURKEY

ÖZGE KARAASLAN, EMİNE TANIR KAYIKÇI, YUSUF AŞIK

Makale Özeti Tam Metin 464

MAKALE | Sayfa: 165-176

KÜLTÜREL MİRASIN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3B MODELLENMESİ ÖRNEĞİ
SAMPLING OF 3D MODELLING OF CULTURAL HERITAGE USING PHOTOGRAMMETRIC METHOD

AHMET USLU, NİZAR POLAT, AHMET SUAD TOPRAK, MURAT UYSAL

Makale Özeti Tam Metin 428

KAPSAMLI DERLEME | Sayfa: 177-189

KARTOGRAFİK GÖSTERİMLERİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNDE NÖROBİLİŞSEL YÖNTEMLER
NEUROCOGNITIVE METHODS FOR CARTOGRAPHIC USABILITY RESEARCH

MERVE KESKİN, AHMET ÖZGÜR DOĞRU, CANER GÜNEY, MELİH BAŞARANER

Makale Özeti Tam Metin 420

MAKALE | Sayfa: 87-98

TAM FAKTÖRİYEL DENEY TASARIMI İLE KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI
CADASTRAL MAPS DIGITIZATION USING FULL FACTORIAL EXPERIMENTAL DESIGN

YASEMİN ŞİŞMAN, HAKAN DEMİRTAŞ

Makale Özeti Tam Metin 467

MAKALE | Sayfa: 99-109

WEB MERCATOR PROJEKSİYONU
THE WEB MERCATOR PROJECTION

ÖZTUĞ BİLDİRİCİ, OSMAN SAMİ KIRTILOĞLU

Makale Özeti Tam Metin 482