e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

MAKALE | Sayfa: 1-16

EKOLOJİK ALAN KULLANIM KARARLARINA UYGUN TARIM ALANLARININ AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK KÜTAHYA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ
EXAMINATION OF AGRICULTURAL AREAS COMPATIBLE WITH ECOLOGICAL ZONE UTILIZATION DECISIONS USING AHP METHOD: KÜTAHYA CASE

ÖZLEM ERDOĞAN, ALPER ÇABUK, YALÇIN MEMLÜK, HALİM PERÇİN

Makale Özeti Tam Metin 375

MAKALE | Sayfa: 17-26

TÜRKİYE’DE KULLANILAN KADASTRAL HARİTALAR VE BU HARİTALARIN YENİLENMESİ
CADASTRAL MAPS USED IN TURKEY AND RENEWAL OF THESE MAPS

ÖZGEN SADU ÇAĞLAR, İBRAHİM YILMAZ

Makale Özeti Tam Metin 235

DAVETLİ MAKALE | Sayfa: 27-35

NOKTA KONUMLARININ BELİRLENMESİNDE GZK, AĞ GZK VE TOTAL STATİON VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF CLASSIC RTK, NETWORK RTK AND TOTAL STATION DATA IN DETERMINATION OF POINT POSITIONS

SERCAN BÜLBÜL, CEVAT İNAL, ÖMER YILDIRIM

Makale Özeti Tam Metin 245

MAKALE | Sayfa: 36-42

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DESTEKLİ TRAFİK KAZA KARA NOKTA BELİRLEME: AMPİRİK BAYES UYGULAMASI
DETERMINATION OF TRAFFIC ACCIDENT BLACK SPOT BASED ON GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM: THE EMPIRICAL BAYES APPLICATION

MEHMET ALİ DERELİ, SAFFET ERDOĞAN, M.ÖMER SOYSAL, ALPER ÇABUK, MURAT UYSAL, İBRAHİM TİRYAKİOĞLU, HÜSEYİN AKBULUT, SÜLEYMAN DÜNDAR, HAMZA ERDOĞDU, SİNAN SARAÇLI, MUSTAFA YALÇIN, AHMET EMİN GÜLAL, MERVE TAŞBAŞ, MAHMUT KANTAR, YAŞAR ARSLAN

Makale Özeti Tam Metin 172

MAKALE | Sayfa: 43-55

ARAZİ YÖNETİMİ MEVZUATININ BENZERLİKLERİNİN TESPİTİNDE ORTAK ATIF VE ORTAK KAVRAMLAR YÖNTEMİNİN KULLANIMI
USING THE CO-CONCEPTS AND CO- CITATION METHODS ON DETECTION OF SIMILARITY OF LAND MANAGEMENT LEGISLATION

ZEYNEL ABİDİN POLAT, MEHMET ALKAN

Makale Özeti Tam Metin 167

TEKNİK NOT | Sayfa: 56-68

COĞRAFİ ANALİZ SİSTEMİ (CAS) İLE ASKERİ KARAR VERME SÜRECİ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI
INCREASİNG EFFİCİENCY OF MİLİTARY DECİSİON MAKİNG PROCESS APPLYİNG GEOGRAPHİCAL ANALYSİS SYSTEM (GEOAS)

KERİM GÖZTEPE, AHMET AKDAĞ

Makale Özeti Tam Metin 175