e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa: 22-39

doi: 10.15659/hartek.16.03.289

MAKALE

GPS-PPP VE GPS/GLONASS-PPP YÖNTEMLERİNİN KONUM BELİRLEME PERFORMANSLARININ ÖLÇÜ SÜRESİNE BAĞLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

CEMAL ÖZER YİĞİT, MAHMUT KIZILARSLAN, EMRAH ÇALIŞKAN

Bu makalede, Hassas Nokta Konumlama (Precise Point Positioning - PPP) yönteminin yüksek duyarlıklı konum bilgisi gerektiren çalışmalarda ölçü süresine bağlı konum belirleme performansının hem GPS ölçüleri hem de GPS/GLONASS ölçüleri kullanılarak araştırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, düşük (ekvator), orta ve yüksek (kutup) enlem olmak üzere 3 farklı enlem bölgesinde seçilen 3 IGS noktasına ilişkin 30 günlük ardışık 24 saatlik (günlük) RINEX verileri kullanılmıştır. Her bir noktaya ilişkin 24 saatlik RINEX verileri 1, 2, 3, 4, 8 ve 12 saatlik dilimlere ayrılarak yeni veri setleri elde edilmiştir. Daha sonra tüm veri setleri yalnızca GPS ve GPS/GLONASS ölçüleri, web tabanlı online CSRS-PPP yazılımı kullanılarak değerlendirilmiştir. Tüm veri setlerine ait GPS-PPP ve GPS/GLONASS-PPP sonuçları hem doğruluk hem de tekrarlılık açısından ölçü süreleri de dikkate alınarak karşılaştırmalı bir yaklaşımla değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): PPP, GPS, GLONASS, Tekrarlılık

EVALUATING POSITIONING PERFORMANCE OF STATIC GPS-PPP AND GPS/GLONASS-PPP METHODS BASED ON OBSERVATION DURATIONS

In this study, it is aimed to investigate the performance of Precise Point Positioning (PPP) method depending on observation duration using GPS and GPS/GLONASS data. For this purpose, 30-day consecutive 24-hour (daily) RINEX data of three points from the IGS network, where is low (equatorial), medium and high (polar) latitude regions, are used. 24-hour RINEX data for each point are divided into 1, 2, 3, 4, 8 and 12-hour segments. Then, the entire data set of both only GPS and GPS/GLONASS measurements were processed using CSRS-PPP web-based online software. Results of GPS-PPP and GPS/GLONASS-PPP in terms of both measurement accuracy and repeatability is evaluated and interpreted with a comparative approach.

Anahtar Kelimeler (Keywords): PPP, GPS, GLONASS, Repeatability

Tam Metin 409