e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa: 40-50

doi: 10.15659/hartek.16.03.105

MAKALE

ARAZİ YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA KAMULAŞTIRMA DÜZENLEMESİ

TAHSİN BOZTOPRAK, OSMAN DEMİR, YAKUP EMRE ÇORUHLU

Ülkemizde kamu yatırımları için gerek duyulan taşınmazların temini için kullanılan yöntemlerin başında kamulaştırma gelmektedir. Ancak kamulaştırma pahalı ve bürokratik işlemleri fazla olan bir yöntemdir. Ayrıca kamu yatırım güzergahlarının geçtiği parseller kamulaştırma amacıyla ifraz edilmektedir. İfraz sonrasında kullanıma elverişli olmayan parseller oluşmaktadır. Kamulaştırma sonrasında bölünen parsellerin değeri düşerken, kamu yatırımından faydalanan diğer parsellerin değeri artmaktadır. Bu dezavantajlar nedeniyle kamulaştırma işlemine yeni bir yaklaşım getirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, kamulaştırma işlemine geçilmeden önce yukarıda belirtilen dezavantajları ortadan kaldıracak Kamulaştırma Düzenlemesi adı verilen yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kamulaştırma, Kamulaştırma Düzenlemesi, Kamulaştırmanın Dezavantajları

EXPROPRIATION REGULATION IN LAND MANAGEMENT IMPLEMENTATIONS

In our country, expropriation is one of the most common ways used for procuration of real property.  However it is an expensive way and requires a lot of procedures.  Besides, parcels on public investment areas are evacuated to be expropriated. After evacuation, there emerge parcels which are not suitable for usage. After expropriation, divided parcels decrease in value while other parcels taking advantage of public investment increase. Because of such disadvantages a new approach for expropriation process is needed. In this study, a new approach was developed to remove above-mentioned disadvantages before referring expropriation process

Anahtar Kelimeler (Keywords): Expropriation, Expropriation regulation, Disadvantages of Expropriation

Tam Metin 322