e-ISSN: 1309-3983

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa: 99-109

doi: 10.15659/hartek.16.07.356

MAKALE

WEB MERCATOR PROJEKSİYONU

ÖZTUĞ BİLDİRİCİ, OSMAN SAMİ KIRTILOĞLU

Web kavramının ortaya çıktığı zamandan itibaren, web haritaları, günümüze dek büyük bir evrim geçirmiş ve başlangıçta statik harita görüntüleri olarak sunulmaktayken, günümüzde artık gelişmiş web harita uygulamalarına erişmek mümkün olmaktadır. Web tabanlı harita uygulamalarında genellikle Web Merkator olarak isimlendirilen projeksiyon sistemi kullanılmaktadır. İlk olarak 2005 yılında Google tarafından kullanılmasıyla tanınmaya başlayan Web Merkator projeksiyonu, internet tabanlı harita hizmeti sunan, Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap, MapQuest, ESRI, Mapbox gibi, neredeyse tüm yaygın web haritalama servisleri için bir standart haline gelmiştir. Web Merkator, Merkator projeksiyonunun değiştirilmiş bir şekli olup, web ortamında oldukça fazla kullanım alanına sahip olmasına rağmen, projeksiyonun sahip olduğu özellikler çok fazla tanınmamaktadır. Teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak, akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ve hatta akıllı televizyonlar gibi cihazlarla, internetin her an her yerde ulaşılabilir olması, web tabanlı harita uygulamalarına olan ilgiyi arttırmış, bu gibi uygulamaları bulut teknolojileriyle insanların konuma dayalı tüm işlemlerini gerçekleştirdiği bir ekosistem haline getirmiştir. Bu bağlamda, kullanılan projeksiyon sisteminin özelliklerinin ortaya konması, bu servislerin kullanıcıları açısından önemlidir. Merkator projeksiyonundan türetildiği halde, genel kanının aksine bu projeksiyon tam olarak açı koruma (konform) özelliğine sahip değildir. Bu çalışmada projeksiyonun referans yüzeyi, projeksiyondan kaynaklanan deformasyonlar ve haritalanabilir alanının kapsamı ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Harita Projeksiyonu, Mercator Projeksiyonu, WGS84, Web, Mashup

THE WEB MERCATOR PROJECTION

Since the emergence of the web, web maps have undergone a major evolution until today which initially only been available as static map images. Today it is possible to have access to advanced web mapping applications. Generally in web based map applications the Web Mercator projection is used. After Google was used first time in 2005 with its mapping service, the web Mercator projection has become a standard for almost all major web-based mapping services such as Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap, MapQuest, ESRI, Mapbox and so on. Web Mercator is a modified form of the Mercator projection and despite having a lot of usage area on web environment, features of this projection is not known too much. In last two decades the Internet has become accessible ubiquitously by advanced devices such as smart phones, tablets and even smart TVs and these developments have increased the demand for web based mapping applications. People now perform almost all location-based operations by using these applications in cloud based web mapping ecosystem. In this context, to reveal the characteristics of the projection is important to its users. Contrary to general opinion, the web Mercator projection is not exactly conformal even though it is derived from the Mercator projection. In this paper, the reference surface of the projection, map projection distortions and the mapable area of the World by using this projection have been discussed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Map Projection, Mercator Projection, WGS84, Web, Mashup

Tam Metin 482