e-ISSN: 1309-3983

Yıl: Cilt: Sayfa:

doi: 10.15659/hartek.16.09.303

MAKALE

PPP YÖNTEMİNİN ARKEOLOJİK AMAÇLI ÖLÇME UYGULAMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ: ŞAPİNUVA KAZI ALANI ÖRNEĞİ

VELİ İLÇİ, İBRAHİM MURAT OZULU

Türkiye, en eski yerleşim tarihinden günümüze kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle yapılan tüm arkeolojik kazılar ve bu kazıların haritalanması tarihin gerçeklerini ortaya çıkarılması açısından önem taşımaktadır. Bu makalede, özellikle yerleşim yerlerinden uzak olan arkeolojik alanlarda haritalama faaliyetlerinin başlaması için gerekli hassas nokta konum bilgilerinin elde edilmesi problemine kolay ve hızlı bir çözüm getirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Çorum ili Ortaköy ilçesi içerisinde bulunan Şapinuva Kazı alanında 6 adet nokta tesis edilmiştir. Arkeolojik alanlarda Hassas Nokta Konumlama (Precise Point Positioning-PPP) yönteminin kullanılabilirliğinin araştırılması amacıyla, toplanan GNSS verileri internet tabanlı online-PPP servisi olan CSRS-PPP kullanılarak değerlendirilmiş ve elde edilen nokta konum doğruluklarının kullanılabilirliği ele alınmıştır. Çalışma sonucunda PPP yöntemi kullanılarak cm seviyesinde 3 boyutlu nokta koordinatların aynı gün içerisinde elde edilebileceği ve bu doğruluğun arkeolojik kazı alanlarının haritalanmasında yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Arkeolojik kazı alanı, Şapinuva, GNSS, web tabanlı online-PPP servisler, CSRS-PPP

THE UTILITY OF PPP TECHNIQUE IN ARCHAEOLOGICAL SURVEYING APPLICATIONS: A CASE STUDY IN SAPINUVA EXCAVATION

Turkey, has hosted many civilizations from past to present. Therefore, all archaeological excavations and mapping of these excavations are important in terms of revealing historical reality. The goal of this study is obtaining precise positioning information in an easy and fast way necessary for producing the mapping of archaeological in areas where are especially located far from settlements. For this purpose, 6 geodetic points were established in Sapinuva archaeological area, in Ortakoy district, Corum province of Turkey. Collected GNSS data were evaluated via internet based online-PPP services and usability of obtained positioning information in archaeological areas were investigated. The results indicate that using PPP technique cm level 3D point position information can be obtained in the same day and it is believed that this accuracy is sufficient for mapping of archeological excavations.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Archaeological excavations, Şapinuva, GNSS, web-based online-PPP services, CSRS-PPP

Tam Metin 233