e-ISSN: 1309-3983

Kabul Edilen Makaleler

PPP YÖNTEMİNİN ARKEOLOJİK AMAÇLI ÖLÇME UYGULAMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ: ŞAPİNUVA KAZI ALANI ÖRNEĞİ
THE UTILITY OF PPP TECHNIQUE IN ARCHAEOLOGICAL SURVEYING APPLICATIONS: A CASE STUDY IN SAPINUVA EXCAVATION

VELİ İLÇİ, İBRAHİM MURAT OZULU

Makale Özeti Tam Metin 233