e-ISSN: 1309-3983

Etik Kurallara Uygunluk ve Telif Hakkı Devir Bildirgesi

Ben ve aşağıda isimleri bulunan kişiler tarafından yazılmış olan ve derginizde basılması için yolladığımız makalenin orijinal olduğunu ve tamamen tarafımızdan gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda hazırlandığını, telif hakkı gerektirecek materyaller için izin alındığını, gerektirmeyen alıntılar için bilimsel etik kurallarına uygun olarak referans verildiğini taahhüt ediyoruz. Ayrıca çalışmamızda kullanılmış olan ve Etik Kurulu izin belgesi gerektiren hususlar için gerekli izinler alınmış olup istendiğinde kopyası sunulabilir durumdadır.

Makalemizi derginizin yazım kurallarına uygun olarak hazırladık ve verilen şablon içine yerleştirdik.

Orijinal makaleyi Teknolojik Araştırmalar: Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi’nde yayınlanmak üzere dergi editörlüğüne gönderiyoruz.

Bu vesileyle makalenin telif hakkı Teknolojik Araştırmalar: Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi’ne devredilmiş ve makalenin yayınlanması konusunda dergi editörlüğü yetkili kılınmıştır.

Bununla birlikte, makalenin Teknolojik Araştırmalar: Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi tarafından yayınlandığına dair tam referans verilmesi kaydıyla yazarların aşağıdaki hakları saklıdır.

1. Telif hakkı dışında kalan patent vb bütün tescil edilmiş haklar.
2. Yazarların gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında makalenin tümü yada bir bölümünü kullanım hakkı.
3. Makaleyi ücret karşılığı dağıtmamak koşulu ile bilimsel amaçlarla çoğaltma hakkı.

Bu ilkeler bütün yazarlar tarafından veya diğer yazarların sorumluluğunu üstlenmek şartı ile aşağıda isimleri bulunan yazarlar tarafından kabul edilmiştir.

Makalenizin aşağıda verilmiş olan dergimiz şablonuna uygun olması gerekmektedir. Çalışmanızın eksiksiz olarak yayınlanabilmesi için İngilizce özetin (Abstract) yazılması gereklidir.

Yazım Kuralları